Determinacja jest wezwaniem budzącym ludzką wolę. Anthony Robbins
Page Designed by Tmaxwell